Chân dung khách hàng

Ghi nhớ những thói quen mua sắm phổ biến của khách hàng

Thói quen mua sắm có thể thay đổi theo thời gian và xu hướng mới, do đó doanh nghiệp cần nắm bắt và đáp...

Xem chi tiết >>

Khái niệm và quy trình phân tích khách hàng hiệu quả

Khái niệm và quy trình phân tích khách hàng hiệu quả là quá trình nghiên cứu và hiểu rõ về khách hàng để tạo...

Xem chi tiết >>

Doanh nghiệp nhỏ áp dụng chương trình khách hàng thân thiết hiệu quả

Chương trình khách hàng thân thiết có thể rất hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ. Đây là một cách để tạo lòng trung thành...

Xem chi tiết >>

Cải thiện dịch vụ khách hàng hiệu quả với những cách làm phổ biến

Việc cải thiện dịch vụ khách hàng là quá trình liên tục và cần sự cam kết từ toàn bộ nhân viên trong doanh...

Xem chi tiết >>

Kinh nghiệm kinh doanh cho người mới bắt đầu và cửa hàng nhỏ lẻ

Khi bắt đầu kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, cạnh tranh hay tiếp cận thị trường,....

Xem chi tiết >>

Khái niệm và cách thiết lập chiến lược kinh doanh hiệu quả

Chiến lược kinh doanh hiệu quả là kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu kinh doanh của một công ty. Vậy chiến...

Xem chi tiết >>

Làm sao nâng cao trải nghiệm khách hàng?

Sự thành công của doanh nghiệp không còn được quyết định bởi chỉ mình doanh số. Bên cạnh đó, trải nghiệm hài lòng của...

Xem chi tiết >>

Nguyên tắc và các bước triển khai mô hình Kaizen hiệu quả

Mô hình Kaizen là một phương pháp liên tục cải tiến và tối ưu hóa quy trình làm việc. Các nguyên tắc và bước...

Xem chi tiết >>
1 2 3 4 9