Khái niệm và vai trò của giao thức HTTP, HTTPs

Mặc dù truy cập website hàng ngày, nhưng thực tế chưa tới 1% người dùng chú ý tới giao thức truy cập. Nó có...

Xem chi tiết >>

Khái niệm và vai trò của World wide web trong thực tế

World wide web là gì, lịch sử ra đời và hiện nay hoạt động như thế nào có thể là điều khiến nhiều người...

Xem chi tiết >>

Khái niệm, chức năng và cách vận hành của web server

Web server được hiểu như là nơi lưu trữ các file thành phần của một website và có thể chuyển chúng tới thiết bị...

Xem chi tiết >>

Khái niệm và cách lựa chọn tên miền hiệu quả

Tên miền, tức domain là tên và thương hiệu của website trên môi trường internet, đây cũng chính là địa chỉ website để khách...

Xem chi tiết >>

Khái niệm và lợi ích của địa chỉ website

Tên miền (domain-name) rất phổ biến với người dùng internet, tuy nhiên rất ít người biết nó chính là địa chỉ trang web. Hãy...

Xem chi tiết >>

Khái niệm và các yếu tố của môi trường Marketing

Như mọi hoạt động bình thường khác, thì sự kết hợp giữa yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong này sẽ được...

Xem chi tiết >>

Khái niệm và vai trò của trung gian Marketing hiện nay

Trung gian Marketing là một hoạt động bình thường trong tổng thể mô hình tiếp thị, từ sản xuất, bán hàng và chăm sóc...

Xem chi tiết >>

Khái niệm và cách làm B2B marketing hiệu quả

B2B Marketing là một mô hình tiếp thị giữa các doanh nghiệp, từ đó giúp thương hiệu tăng trưởng nhanh và hiệu quả, tiết...

Xem chi tiết >>
1 2 3 45